Boeken

Brandenburgh, C.R., 2016: Clothes make the man.
Early medieval textiles from the Netherlands,
Leiden University Press (ASLU 30).

 

 

 

 

Artikelen/hoofdstukken

Brandenburgh, C.R., 2021: The textiles from the early medieval settlement of Oegstgeest, in: J. de Bruin, C. Bakels & F. Theuws: Oegstgeest. A riverine settlement in the early medieval world system, 342-347.

Brandenburgh, C.R., 2020: Textiel, in: T. Hoogendijk, 2020: Wonen, werken en winkelen in de Catharinasteeg (12de-20ste eeuw). Een archeologische opgraving in het plangebied Leiden – Aalmarkt, BAAC-rapport A-15.0175.

Brandenburgh, C.R., 2019: Een paar zijden kousen, in: A.D. Vos, e.a., 2019: Wereldvondsten uit een Hollands schip. Basisrapportage BZN17/Palmhoutwrak, 258-269.

Brandenburgh, C.R., 2019: Textiel, in: M. Verhoeven & M. Janssen, 2019: Alles op een rij. Archeologische opgravingen in het Merovingisch grafveld in Alphen (Noord-Brabant), Raap-rapport 3560, 125-134.

Brandenburgh, C.R., 2019: Het textiel van de opgraving Garenmarkt 2017, in: J.T. Verduin (red.), Ploters, vollers en drapeniers aan de Garenmarkt. Een archeologische begeleiding en opgraving op de Garenmarkt te Leiden, ADC Rapport 4848, 213-216.

Brandenburgh, C.R. & A. Proaño Gaibor, 2018: Textiel, in: A.M.H.C. Koekkelkoren, drs. Y. Meijer, Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven en Opgraving, variant archeologische begeleiding Rijnsoever Noord fase 3B, Katwijk Gemeente Katwijk, IDDS Archeologie rapport 2014, 45-47.

Brandenburgh, C.R. I. Joosten, L. Theunissen & G. Vogelsang-Eastwood, 2017: De wondere wereld van textiel – Over kleur, kleding en identiteit, Archeologie in Nederland 1, 36-43.

Brandenburgh, C.R., 2017: The textiles from the cemetery of Maastricht-Vrijthof, in: F. Theuws & M. Kars, The Saint-Servatius complex in Maastricht. The Vrijthof excavations (1969-1970). Roman infrastructure – Merovingian cemetery, Carolingian cemetery – early town development, Bonn, 325-327.

Brandenburgh, C.R., 2015: The textiles from the early medieval cemeteries of the Sint-Servaas church in Maastricht. A comparative study of the cemeteries of the church, Pandhof and Vrijthof, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Jahrgang 42 (2014), 33-75.

Brandenburgh, C.R., 2014: Textiel, in: R.C.G.M. Lauwerier & J.W. de Kort (red). Merovingers in een villa 2. Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen – Pasestraat Onderzoek 2012, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 222), 39, 154-156.

Brandenburgh, C.R., 2013: Clothing the dead. Textile research on early medieval cemeteries in the Netherlands, in: S. Brather & D.L. Krause (red.), Fundmassen. Innovative Strategien zur Auswertung frühmittelalterlicher Quellenbestände, Darmstadt (Materialhefte zur Archaeologie in Baden-Württemberg Heft 97), 209 -218.

Brandenburgh, C.R., 2013: Textiles from the Posterholt cemetery, in: M.V. de Haas & F.C.W.J. Theuws, The Merovingian cemetery of Bergeijk-Fazantlaan, Bonn (Merovingian Archaeology in the Low Countries 2), 132-137.

Brandenburgh, C.R., 2012: Flarden en rafels. Een 9de-eeuwse beurs uit Emmer-Erfscheidenveen, Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012, 195-204.

Brandenburgh, C.R., 2012: The textiles from the cemetery of Bergeijk, in: F. Theuws & M. van Haperen, The Merovingian cemetery of Bergeijk-Fazantlaan, Bonn (Merovingian Archaeology in the Low Countries I), 126-137.

Brandenburgh, C.R., 2012: Old Finds Rediscovered: Two Early Medieval Headdresses from the National Museum of Antiquities, Leiden, the Netherlands, in: R. Netherton & G.R. Owen-Crocker (eds.), Medieval Clothing and Textiles 8, Woodbridge, 25-47.

Brandenburgh, C.R., 2011: Textielvondsten van het St. Catharinagasthuis, in: M.F.P. Dijkstra & C.R. Brandenburgh (red), Leiden – Aalmarktschool. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar 800 jaar bewoning langs de Oude Rijn, ter plaatse van het voormalige St.-Catharinagasthuis, Leiden (Bodemonderzoek en Bouwhistorie in Leiden 1), 147-149.

Brandenburgh, C.R., 2010: Textile production and trade in Dorestad, in: A. Willemsen & H. Kik (red.), Dorestad in an International Framework. New Research on Centres of Trade and Coinage in Carolingian Times.

Brandenburgh, C.R., 2010: Textielresten, in S.Heeren & T. Hazenberg (red.), Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden. Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum, de laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum, Leiden, 121-128.

Brandenburgh, C.R., 2010: Early medieval textile remains from settlements in the Netherlands. An evaluation of textile production, Journal of Archaeology in the Low Countries, Vol 2.1.