Laatmiddeleeuws textiel in een veenwinningskuil in Sluis

Tijdens een opgraving in Sluis is in een middeleeuwse veenwinningskuil een aantal fragmenten textiel aangetroffen. Het gaat om een grof weefsel, gemaakt in linnenbinding en van dikke wollen draden. De wol is bovendien slecht gesorteerd wat resulteert in een grove en harde draad. De functie van het textiel is onbekend, maar bovenstaande kenmerken passen niet bij een primaire functie als kledingstuk. Eerder moet gedacht worden aan een primair gebruik als verpakkingsmateriaal of huishoudelijk textiel.

De eerste kous-reconstructies zijn af

Op 23 september kwam een deel van het zijden kousen-team samen in het Textile Research Centre in Leiden om ervaringen uit te wisselen en te laten zien hoe ver ze zijn gevorderd met hun kous. Het werd een afwisselende middag en iedereen verliet uiteindelijk geïnspireerd en vol goede moed om de kous af te maken het pand. Twee kousen waren op dat moment al af. Hulde aan de beide dames die dit zo snel voor elkaar hebben gekregen!

Workshops zijden kousen-project Texel

In de eerste helft van 2018 zijn er grote stappen gezet in het zijden kousen-project. Ruim 100 deelnemers deden mee aan een serie van workshops op Texel, in Leiden en in Huis van Hilde in Castricum. Vrijwilligers kwamen uit heel Nederland  maar ook uit Duitsland, Hongarije, Portugal en Engeland naar Nederland om mee te doen aan het project.

Metaalvondsten Lent onder de loep

Woensdag 20 december kwam een aantal specialisten naar het gemeentelijk archeologisch depot in Nijmegen om de metaalvondsten van het grafveld Lent-Lentseveld te bestuderen. Natalie Cleeren en Silke Lange bogen zich over de bemonstering van de houtresten, Jasper Boelsma (student van de Universiteit Leiden) stortte zich op het opmeten van de zwaarden en ook de textielvondsten werden vastgelegd.

Onderzoek zijden kousen Texel gestart

Een van de meest spectaculaire textielvondsten in Nederland van de laatste jaren is de kleding die werd gevonden in een scheepswrak dat rond 1640 is gezonken op de rede van Texel. De vondsten uit het wrak ontvingen, terecht, een enorme landelijke, maar ook internationale belangstelling. Onlangs is de analyse van het paar zijden kousen uit dit wrak van start gegaan.