Bij een opgraving van een boerderij uit de Nieuwe Tijd troffen archeologen van IDDS een kluwen textiel aan. Tijdens het wassen bleek het textiel een half vergaan weefsel te zijn, waarvan smalle bandjes van ca. 2 cm breed nog overgebleven zijn. Kleuronderzoek heeft uitgewezen dat het een gestreept weefsels was.

Weefsels bestaan doorgaans uit twee draadsystemen die haaks op elkaar liggen en letterlijk met elkaar verweven zijn. In dit geval is slechts een van de twee dradensystemen over gebleven. Het andere draadsysteem is in de bodem vrijwel volledig vergaan waardoor de samenhang in het weefsel verdwenen is en er alleen nog parallel aan elkaar liggende losse draden over zijn. Dit maakt de vondst uiterst kwetsbaar. Het resterende draadsysteem, waarbij niet duidelijk is of het de ketting of de inslag betreft, bestaat uit wollen draden van 1.0-1.4 mm dikte.

Op een aantal plaatsen lagen de wollen draden nog zo goed naast elkaar dat een poging gedaan kan worden om het weefseltype te achterhalen. Het lijkt om een eenvoudige linnenbinding te gaan waarbij de inslagdraad steeds over één en onder één kettingdraad doorgaat.

Met het blote oog waren al kleurverschillen zichtbaar in het weefsel. Er leken strepen van afwisselend twee donkerbruine draden en twee rode draden aanwezig te zijn. Kleuronderzoek, uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft uitgewezen dat alle draden met wede of indigo blauw geverfd waren. De rode draden hadden een tweede verfbad ondergaan waardoor ze een rood zweem hebben gekregen.

Kleurig textiel uit Katwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *