Tijdens een opgraving in Sluis is in een middeleeuwse veenwinningskuil een aantal fragmenten textiel aangetroffen. Het gaat om een grof weefsel, gemaakt in linnenbinding en van dikke wollen draden. De wol is bovendien slecht gesorteerd wat resulteert in een grove en harde draad. De functie van het textiel is onbekend, maar bovenstaande kenmerken passen niet bij een primaire functie als kledingstuk. Eerder moet gedacht worden aan een primair gebruik als verpakkingsmateriaal of huishoudelijk textiel.

Bij de grotere fragmenten is het opvallend dat er stroken van ca. 5 cm zijn waarin een van de draadsystemen volledig verdwenen is. Mogelijk is hier sprake geweest van een samengesteld weefsel waarbij naast wollen draden ook stukken met plantaardige draden (zoals linnen) geweven zijn. Plantaardige vezels blijven doorgaans niet bewaard in de zure omstandigheden waarin wollen weefsels juist wel bewaard blijven. Deze draden zullen tijdens het verblijf in de bodem verdwenen zijn waardoor er nu gaten in het weefsel zitten.

Het textiel heeft momenteel een bruine kleur, wat het gevolg is van de lange tijd die het in de bodem heeft doorgebracht. Kleuronderzoek, uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft echter uitgewezen dat in een van de draadsystemen sprake is van rode kleurstoffen.

Laatmiddeleeuws textiel in een veenwinningskuil in Sluis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *