Woensdag 20 december kwam een aantal specialisten naar het gemeentelijk archeologisch depot in Nijmegen om de metaalvondsten van het grafveld Lent-Lentseveld te bestuderen. Natalie Cleeren en Silke Lange bogen zich over de bemonstering van de houtresten, Jasper Boelsma (student van de Universiteit Leiden) stortte zich op het opmeten van de zwaarden en ook de textielvondsten werden vastgelegd.

Het grafveld Lent

Bij grootschalige bouwwerkzaamheden in Lent-Lentseveld werd in 2011 een grafveld uit de late 5e eeuw en 6e eeuw gevonden. De 50 inhumatiegraven die zijn opgegraven, bevatten veel metaalvondsten en op deze metaalvondsten is regelmatig textiel aanwezig. In 2014 werd het grootste deel van het textiel al onderzocht. Een aantal metaalvondsten was op dat moment echter nog niet vrij gelegd. Inmiddels zijn ook deze objecten uit de blokbergingen geborgen en zijn ze schoongemaakt. Hierbij kwamen wederom diverse fragmenten textiel aan het licht.

Het grafveld van Lent is bijzonder omdat het zeer goed geconserveerd is, de graven in een redelijk kort tijdsbestekzijn aangelegd en er tijdens de uitwerking van de opgraving aandacht besteed kan worden aan DNA-onderzoek en isotopenonderzoek. De mannen, vrouwen en kinderen in dit grafveld kunnen op deze manier op familie-relaties en herkomst onderzocht worden. Met het textielonderzoek kunnen we  reconstrueren welke kleding de doden droegen in het graf. Ook kunnen we hier onderzoeken of er een verband bestaat tussen de familierelaties van de begraven en de kleding die ze droegen.

 

Metaalvondsten Lent onder de loep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *