Onderzoek zijden kousen Texel gestart

Een van de meest spectaculaire textielvondsten in Nederland van de laatste jaren is de kleding die werd gevonden in een scheepswrak dat rond 1640 is gezonken op de rede van Texel. De vondsten uit het wrak ontvingen, terecht, een enorme landelijke, maar ook internationale belangstelling. Onlangs is de analyse van het paar zijden kousen uit dit wrak van start gegaan.